Opłaty

Stowarzyszenie Działkowe „Zielone Wzgórza”

 

opłaty na rzecz ogrodu 2018 rok

 

 

Lp. OPŁATY PODSTAWOWE      Kwota
1 Składka członkowska  (tylko członkowie Stowarzyszenia)        15zł
2 OPŁATA NA RZECZ OGRODU

Przykład: (działka 300m2 x1,00/m2 = 300,00zł)

     1,00/m2
3 OPŁATA STAŁA ENERGETYCZNA        50zł
4 OPŁATA WODNA (cała kwota przekazana zostanie na konto ROD „Paluch Miejski”        70zł

 

5 Opłata za pobór energii elektrycznej wskazania licznika  x0,54/KWh

 

UWAGA!

Opłaty należy wnosić do 31 maja po tym terminie, będą naliczane odsetki ustawowe za nieterminowe płatności.

Płatności można dokonywać w kasie biura Zarządu

w każdą sobotę w godz. 11.00-16.00